Tri kratke priče

Tri kratke priče

O VERI
Stanovnici jednog mesta odlučili su da se zajedno mole za kišu. U zakazano vreme svi su došli na trg, ali je samo jedan dečak doneo kišobran. To i jeste vera.

O POVERENJU
Kada se igrate sa svojim detetom, bacajući ga u vazduh, ono se veselo smeje jer zna da ćete ga uhvatiti. To i jeste poverenje.

O NADI
Svake večeri odlazimo u postelju, bez ikakve garancije da ćemo se ujutru probuditi, ali ipak navijamo budilnik. To i jeste nada.