Kako volim!

Bože, kako ja umem da volim! Predano, celim bićem. Sve u meni ljubavlju progovara, kad volim. Pri tom ne mislim da preterujem jer uopšte nije pitanje da li taj neko zaslužuje toliku ljubav. Volim! Dakle, zaslužujem je ja. Ljubav koju pružamo naše je ognjište, ma ko se, kada i koliko na njemu ogrejao…